Program 8. konference PREVON a prezentace ke stažení

Program ke stažení (pdf, 120 kB)

12:00–12:30 Registrace účastníků a občerstvení
12:30–14:45 Hodnocení zdravotnických technologií ve screeningu
  Úvodní slovo ministra zdravotnictví (V. Válek), 15 min.
  Program Zdraví 2030 – plnění cílů v elektronizaci preventivních programů
(L. Dušek), 15 min.
  Role NSC v prevenci dopadů vážných onemocnění v ČR (K. Hejduk), 10 min.
  Životní cyklus screeningových programů: zastřešující metodika NSC (O. Májek), 15 min.
  Hodnocení dopadů technologií ve zdravotním screeningu (O. Ngo), 15 min.
  Případová studie: Aplikace hodnocení zdravotních technologií na kolorektální screening (O. Ngo), 15 min.
  Případová studie: Populační pilotní program časného záchytu karcinomu prostaty –
šedý vs. organizovaný screening a ekonomické hodnocení
(K. Hejcmanová), 15 min.
  Případová studie: Ekonomické hodnocení screeningu aneurysmatu abdominální aorty (R. Chloupková), 15 min.
  Diskuse, 20 min.
14:45–15:15 Přestávka na kávu
15:15–17:00 Prevence komplexně: časný záchyt a primární prevence onemocnění
  Úvodní slovo a strategie primární prevence (B. Macková), 20 min.
  Zátěž HPV asociovaných onemocnění v ČR (I. Šarkanová), 15 min.
  Problematika dětské obezity a projekt BF24 (L. Mandelová), 15 min.
  Riziková stratifikace v primární péči a časný záchyt rizikových faktorů (N. Král), 15 min.
  Zdraví štítné žlázy: jodový deficit (M. Nejedlá), 15 min.
  Diskuse, 25 min.