Programový a organizační výbor

Programový výbor

 • RNDr. Ondřej Májek, Ph.D. (předseda)
 • PhDr. Karel Hejduk
 • Mgr. Ondřej Ngo
 • MUDr. Marcela Koudelková

Odborní garanti:

 • prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
 • prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
 • RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
 • prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Organizační výbor

 • Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D.
 • Mgr. Lucie Mlynářová
 • Radmila Lopuchovská
 • Mgr. Markéta Vranová

Pořadatel

Národní screeningové centrum
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Palackého náměstí 4, P.O. BOX 60, 128 01 Praha 2
IČO: 00023833, DIČ: CZ00023833