Úvod

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v Praze bylo rozhodnuto o zrušení konference PREVON 2020. Děkujeme za pochopení.

Ve dnech 8. až 9. září 2020 se bude konat již čtvrtý ročník konference PREVON, která bude letos zaměřena na současnost a budoucnost screeningových programů v České republice.

Jedním z cílů konference je představení a diskuse možností zavedení časného záchytu spinální svalové atrofie u novorozenců a populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu plic u vysoce rizikových osob.

Druhý den konference bude věnovaný budoucím výzvám v oblasti populačního screeningu nádorů v České republice, zejména digitalizaci zdravotnictví, inovacím u zavedených populačních screeningových programů či zvyšování kvality screeningu prostřednictvím datové informační podpory.

Jedná se o témata významná nejen pro lékaře a vědce, ale také pro odborníky na organizaci zdravotní péče z řad zdravotních pojišťoven, poskytovatelů péče, úřadů či politické reprezentace. Jedním z cílů konference je moderovat výměnu zkušeností zástupců všech těchto skupin, kteří se na „běžných“ vědeckých konferencích příliš často v diskuzi nesetkávají.


Tato konference je organizována v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění I, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904, který je spolufinancován Evropskou unií a navazuje na předchozí ročníky konference PREVON konané v Praze v září 2017, v listopadu 2018 a v říjnu 2019.