Prezentace ke stažení

Všechny uvedené prezentace jsou k dispozici ke stažení v PDF formátu.

Úvodní přednáška

Výsledky a perspektivy adresného zvaní ke screeningu zhoubných nádorů

Program screeningu karcinomu prsu v ČR pod drobnohledem

Program screeningu kolorektálního karcinomu v ČR pod drobnohledem

Program screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR pod drobnohledem

Koncepce organizace onkologické péče v ČR v mezinárodním kontextu

Workshop Národního screeningového centra (NSC)