Prezentace

Všechny uvedené prezentace jsou k dispozici ke stažení v PDF formátu.

Seminář k zavedení screeningu SMA a SCID u novorozenců od roku 2022

Seminář k zavedení programu časného záchytu karcinomu plic od roku 2022

Úvodní sekce

Digitalizace zdravotnictví jako příležitost pro lepší screening

Inovace zavedených populačních screeningových programů

Propojený Národní zdravotnický informační systém: páteř datové základny pro hodnocení screeningových programů