Program 8. konference PREVON

Program ke stažení (pdf, 120 kB)

12:00–12:30

Registrace účastníků a občerstvení

12:30–14:45

Hodnocení zdravotnických technologií ve screeningu

 

Úvodní slovo ministra zdravotnictví (Válek), 15 min.

 

Role ÚZIS ČR − Zdraví 2030, otevřená data, RRS a elektronizace zdravotnictví
(Dušek), 15 min.

 

Role NSC v prevenci dopadů vážných onemocnění v ČR (Hejduk), 10 min.

 

Životní cyklus screeningových programů: zastřešující metodika NSC (Májek), 15 min.

 

Hodnocení dopadů technologií ve zdravotním screeningu (Ngo), 15 min.

 

Případová studie: Aplikace hodnocení zdravotních technologií na kolorektální screening (Ngo), 15 min.

 

Případová studie: Populační pilotní program časného záchytu karcinomu prostaty –
šedý vs. organizovaný screening a ekonomické hodnocení (Hejcmanová), 15 min.

 

Případová studie: Ekonomické hodnocení screeningu aneurysmatu abdominální aorty (Chloupková), 15 min.

 

Diskuse, 20 min.

14:45–15:15

Přestávka na kávu

15:15–17:00

Prevence komplexně: časný záchyt a primární prevence onemocnění

 

Úvodní slovo a strategie primární prevence (Macková), 20 min.

 

Zátěž HPV asociovaných onemocnění v ČR (Šarkanová), 15 min.

 

Problematika dětské obezity a projekt BF24 (Mandelová), 15 min.

 

Riziková stratifikace v primární péči a časný záchyt rizikových faktorů (Král), 15 min.

 

Zdraví štítné žlázy: jodový deficit (Nejedlá), 15 min.

 

Diskuse, 25 min.