7. konference PREVON

Ve dnech 5. a 6. prosince 2023 se v Hotelu Don Giovanni v Praze uskutečnila 7. konference PREVON. Tradiční konference byla zaměřena na onkologický a novorozenecký screening v ČR.

Dopoledne prvního dne konference bylo věnováno aktuálním tématům ve screeningových programech. Odpolední sekce se zaměřila na aktuální výzvy v probíhajících screeningových programech včetně populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu plic. V poslední sekci prvního dne byly představeny a diskutovány inovace ve screeningových programech.

Druhý den konference byl zahájen dopolední sekcí věnovanou elektronizaci novorozeneckého screeningu a cestě k jeho efektivnímu hodnocení. Poté následovala panelová diskuse o tom, zda pomůže elektronizace zdravotnictví ke zlepšení novorozeneckého screeningu. V první odpolední sekci byly diskutovány další perspektivní screeningy a péče o těhotnou ženu, novorozence a děti, například rozšíření novorozeneckého laboratorního screeningu. V závěru této sekce proběhla panelová diskuse. Poslední část konference se byla věnována předčasně narozeným dětem a časnému záchytu komplikací.


Tato konference byla organizována v rámci projektu Datové, analytické a informační zázemí pro podporu a zvyšování kvality preventivních programů časného záchytu onemocnění, reg. č. CZ.03.02.02/00/22_005/0000283, spolufinancovaného Evropskou unií, a v rámci projektu Komplexní informační zázemí pro zvyšování kvality programů screeningu nádorů v rámci Národního screeningového centra, financovaného Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

Videozáznamy přednášek

Prezentace

Fotogalerie

Dokumenty:

Záštita:

  • Česká lékařská společnost JEP
  • Ministerstvo zdravotnictví ČR

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 12 kredity pro lékaře.

Certifikáty budou lékařům dle vyplnění ID ČLK rozesílány hromadně po ukončení akce na e-mail uvedený při registraci, a to nejpozději do 14 dnů od konání akce.