6. konference PREVON


20. dubna 2023 se v Praze uskutečnila 6. konference PREVON. Tato jednodenní jarní konference byla zaměřena na dostupnost a kvalitu programů prevence v krajích České republiky.

Konference byla zahájena v 9 hodin registrací a občerstvením. Úvodní slovo přednesl ministr zdravotnictví a místopředseda vlády ČR Vlastimil Válek, architekt eGovernmentu MV ČR Jakub Malina a ředitel ÚZIS ČR Ladislav Dušek. Program byl rozdělen do několika bloků.

Úvodní dopolední blok se věnoval zpřístupňování dat v oblasti prevence vážných onemocnění jako podkladu pro tvorbu krajských strategií. V dalším bloku se diskutovaly zkušenosti a podněty z praxe a inspirativní projekty.

Dále se v odpoledních hodinách konference věnovala novým výzvám v oblasti preventivních programů, screeningu a očkování z pohledu primární péče. Poslední blok nabídl několik příspěvků o prevenci a zdraví obyvatel v dostupných datech. Konference byla zaměřena i na další neméně důležitá témata, jako je např. reprodukční zdraví, využití nových technologií, či vybrané ukazatele zdravotního stavu obyvatel krajů ČR. 


Tato konference byla organizována v rámci projektu Datové, analytické a informační zázemí pro podporu a zvyšování kvality preventivních programů časného záchytu onemocnění, reg. č. CZ.03.02.02/00/22_005/0000283, spolufinancovaného Evropskou unií, a navazovala na předchozí ročníky konference PREVON.

Dokumenty


Záštitu nad konferencí poskytli:

  • prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, ministr zdravotnictví ČR
  • MUDr. Martin Kuba, Asociace krajů ČR