Úvodní sekce

Zahájení konference

Cancer prevention, early detection and screening: WHO perspective (M. Corbex)

Prevence a screeningové programy ve strategii MZ ČR, Zdraví 2030 (A. Šteflová)

Aktuální výzvy screeningových programů dle dostupných dat (O. Májek)

Legislativní novinky: zákon o elektronizaci zdravotnictví, resortní ref. statistiky (V. Těšitelová)

Elektronizace zdravotnictví v průběhu epidemie COVID-19 (M. Blaha)

Nerovnosti ve zdraví a prevence onemocnění (M. Nejedlá)