Inovace zavedených populačních screeningových programů

Nová doporučení EU v mamograf. screeningu (ECIBC) a jejich reflexe v českých standardech (J. Daneš)

Cesty ke zlepšení výsledků Národního programu screeningu nádorů děložního hrdla (J. Dušková)

Potenciál metylačního testu pro cytologický screening karcinomu čípku dělohy (O. Ondič)

Guidelines a jejich vliv na screening kolorektálního karcinomu (P. Kocna)

Pilotní projekt poštovní rozesílky samoodběrových testů na okultní krvácení do stolice (O. Májek)