Fotogalerie z konference PREVON 2019

Zahájení a úvodní blok – strategie screeningových programů

Perspektivy programu časného záchytu karcinomu plic

Novorozenecké screeningové programy

Screening a časný záchyt onemocnění v ordinaci praktického lékaře

Různé