Fotogalerie

Zahájení a úvodní slova

Výsledky a perspektivy adresného zvaní ke screeningu zhoubných nádorů

Program screeningu karcinomu prsu

Program screeningu kolorektálního karcinomu

Program screeningu karcinomu děložního hrdla

Workshop iPAAC: Hodnocení a kontrola kvality onkologické péče

Workshop Národního screeningového centra (NSC) a veřejné zasedání Národní rady pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění