Registrace na konferenci PreVOn 2018


Účast jako:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů poskytnutých při registraci organizátorem konference. Další informace viz zpracování osobních údajů účastníků akcí pořádaných ÚZIS ČR
Souhlasím se zasíláním informací ve vztahu k programům časného záchytu onemocnění (Zpravodaj NSC, konference, školicí akce)
Upozorňujeme účastníky konference, že na akci bude přítomna audiovizuální technika za účelem pořízení reportáže z této akce. Rovněž pořizujeme fotodokumentaci. Účastí na konferenci PreVOn 2018 souhlasíte s tím, že můžete být zachycen/a na pořizovaných záznamech a že tyto záznamy mohou být zveřejněny za účelem informování veřejnosti o proběhlé akci, propagace dalších akcí nebo jako ilustrační materiál. Současně souhlasíte s využitím informací o Vaší osobě pro účely vykazování v rámci projektu spolufinancovaného ESF OPZ.