Seminář k zavedení screeningu SMA a SCID u novorozenců od roku 2022

Časný záchyt spinální svalové atrofie změní osudy nově narozených dětí (J. Haberlová)

Efekt včasného záchytu SCID (A. Šedivá)

Diagnostický algoritmus vyšetření SMA/SCID (K. Pešková)

Realizace novorozeneckého screeningu z pohledu neonatologického pracoviště (J. Romanová)

Role NSC ÚZIS v informační podpoře screeningu SMA a SCID u novorozenců (K. Hejduk)