Úvod

Ve dnech 5. a 6. prosince 2023 se v Hotelu Don Giovanni v Praze uskuteční 7. konference PREVON. Tradiční konference bude zaměřena na onkologický a novorozenecký screening v ČR.

Konference bude zahájena v deset hodin a její program bude rozdělen do několika bloků.

Dopoledne prvního dne konference bude věnováno aktuálním tématům ve screeningových programech. Odpolední sekce se zaměří na aktuální výzvy v probíhajících screeningových programech včetně populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu plic. V poslední sekci prvního dne budou představeny a diskutovány inovace ve screeningových programech.

Druhý den konference bude také zahájen v deset hodin dopolední sekcí věnovanou elektronizaci novorozeneckého screeningu a cestě k jeho efektivnímu hodnocení. Na konci této sekce bude následovat panelová diskuse o tom, zda pomůže elektronizace zdravotnictví ke zlepšení novorozeneckého screeningu.  V první odpolední sekci budou diskutovány další perspektivní screeningy a péče o těhotnou ženu, novorozence a děti, například rozšíření novorozeneckého laboratorního screeningu. V závěru této sekce proběhne panelová diskuse. Poslední část konference se bude věnovat předčasně narozeným dětem a časnému záchytu komplikací.


Tato konference je organizována v rámci projektu Datové, analytické a informační zázemí pro podporu a zvyšování kvality preventivních programů časného záchytu onemocnění, reg. č. CZ.03.02.02/00/22_005/0000283, spolufinancovaného Evropskou unií, a v rámci projektu Komplexní informační zázemí pro zvyšování kvality programů screeningu nádorů v rámci Národního screeningového centra, financovaného Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

Záznam 2. dne konference

Záznam 1. dne konference

Dokumenty:

Záštita:

  • Česká lékařská společnost JEP
  • Ministerstvo zdravotnictví ČR

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 12 kredity pro lékaře.

Certifikáty budou lékařům dle vyplnění ID ČLK rozesílány hromadně po ukončení akce na e-mail uvedený při registraci, a to nejpozději do 14 dnů od konání akce.