Úvod

Dne 4. dubna 2024 se v prostorách Emauzského kláštera v Praze uskutečnila jarní 8. konference PREVON.

Konferenci úvodním slovem zahájil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a úvodní přednáškou ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

V první části se konference zaměřila na životní cyklus screeningových programů s důrazem na hodnocení zdravotnických technologií (HTA) ve screeningu s uvedením příkladů na programu časného záchytu kolorektálního karcinomu a případových studií k populačnímu pilotnímu programu časného záchytu karcinomu prostaty a screeningu aneurysmatu abdominální aorty.

Druhý blok přednášek byl věnován časnému záchytu a primární prevenci onemocnění. Kromě časného záchytu rizikových faktorů v primární péči jsme měli možnost vyslechnout sdělení k tematice očkování proti HPV, problematiky dětské obezity a prevence onemocnění štítné žlázy.

Jsme velice potěšeni Vaším zájmem o témata prevence a screeningových programů a již teď Vás srdečně zveme k dalšímu setkání na 9. ročníku konference PREVON, který se uskuteční 8.–9. října 2024 v Praze. Tématem podzimní konference bude aktuální stav onkologického a novorozeneckého screeningu.


Tato konference byla organizována v rámci projektu Datové, analytické a informační zázemí pro podporu a zvyšování kvality preventivních programů časného záchytu onemocnění, reg. č. CZ.03.02.02/00/22_005/0000283, spolufinancovaného Evropskou unií, a v rámci projektu Komplexní informační zázemí pro zvyšování kvality programů screeningu nádorů v rámci Národního screeningového centra, financovaného Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

Videozáznamy přednášek

Program a prezentace

Fotogalerie

Dokumenty:

Záštita:

  • prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, ministr zdravotnictví ČR