Úvod

8. konference PREVON se uskuteční 4. dubna 2024 v Emauzském klášteře v Praze.

První část konference se zaměří na hodnocení zdravotnických technologií (HTA) ve screeningu s aplikací na kolorektální screening a další programy. Druhá část bude věnována projektům NSC na pomezí primární a sekundární prevence.


Tato konference bude organizována v rámci projektu Datové, analytické a informační zázemí pro podporu a zvyšování kvality preventivních programů časného záchytu onemocnění, reg. č. CZ.03.02.02/00/22_005/0000283, spolufinancovaného Evropskou unií, a v rámci projektu Komplexní informační zázemí pro zvyšování kvality programů screeningu nádorů v rámci Národního screeningového centra, financovaného Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

Dokumenty:

Záštita:

  • prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, ministr zdravotnictví ČR