Zpřístupňování dat v oblasti prevence onemocnění jako podklad pro tvorbu krajských strategií

 

Datový portál screeningových programů a zpřístupňování dat (R. Chloupková)

 

Zpřístupňování dat o reprodukčním zdraví (J. Jírová)

 

Resortní referenční statistiky a portál zdravotnických ukazatelů v kontextu prev. programů (O. Ngo)