Zkušenosti a výzvy v programech onkologického screeningu

Národní zdravotnický informační systém a role ÚZIS v naplňování strategie Zdraví 2030 (L. Dušek))

Evropské doporučení ke screeningu a české screeningové programy (O. Májek)

Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje: model datasetu pro řízení zdrav. systému (L. Heger)

Screeningové programy: pohled praktického lékaře (B. Seifert)

Aktuální zkušenosti a výzvy v programu screeningu karcinomu prsu I (M. Skovajsová)

Aktuální zkušenosti a výzvy v programu screeningu karcinomu prsu II (J. Daneš)

Aktuální zkušenosti a výzvy v programu screeningu karcinomu děložního hrdla (J. Dušková)

Aktuální zkušenosti a výzvy v programu screeningu kolorektálního karcinomu (Š. Suchánek)