Zkušenosti a podněty z praxe, inspirativní projekty

Rozdíly zdravotního stavu v Ostravsko-karvinské aglomeraci a regionu České Budějovice (H. Tomášková)

Kraje a jejich efektivní role v prevenci – zkušenosti Ústeckého kraje (P. Severa)

SMSData a jejich využití pro regiony (P. Macoun)

Projekt Buď fit 24: šance k řešení obezity dětí (P. Jehlička)