Úvod

Zahájení konference (V. Válek)

Úvodní slovo hejtmana Moravskoslezského kraje (I. Vondrák)

Úvodní slovo architekta eGovernmentu MV ČR (J. Malina)

 

Strategie otevírání dat v oblasti prevence a veřejného zdraví (L. Dušek)

 

Strategie zpřístupňování dat: open data pro kraje a role NZIP (M. Komenda)