Strategie ČR v oblasti novorozeneckého screeningu

Plánování, monitoring a evaluace novorozeneckého screeningu v mezinárodním kontextu (O. Májek)

Evropská iniciativa v harmonizaci novorozeneckého laboratorního screeningu (V. Kožich)

Výsledky novorozeneckého laboratorního screeningu v ČR (F. Votava)

Praktické zkušenosti s novorozeneckým laboratorním screeningem (K. Pešková)

Nová koncepce monitoringu a evaluace novorozeneckého screeningu v ČR (O. Ngo)

Kódování vzácných onemocnění a informační systém vzácných onemocnění ÚZIS (M. Zvolský)