Prevence a zdraví obyvatel v dostupných datech

 

Dostupnost, výkonnost a kvalita běžících programů screeningu v krajích (K. Hejcmanová)

 

Výběrová šetření jako důležitý podklad pro cílení preventivních opatření v krajích (Š. Daňková)

 

Studie EHES –Evropské výběrové šetření o zdraví se zdravotním vyšetřením v Česku (K. Žejglicová)

 

Pilotní projekt časného záchyty hepatitidy C u osob užívajících drogy injekční cestou (L. Mandelová)