První zkušenosti z pilotního programu screeningu SMA/SCID a další pilotní projekty NSC věnované novorozencům

Role NSC v oblasti novorozeneckého screeningu (K. Hejduk)

Pilotní program screeningu SMA/SCID: první zkušenosti z pohledu screeningové laboratoře (K. Pešková)

První zkušenosti v rámci pilotního programu screeningu SMA z pohledu klinika (J. Haberlová)

První zkušenosti v rámci pilotního programu screeningu SCID z pohledu klinika (A. Šedivá)

Pilotní projekt časného záchytu familiární hypercholesterolemie u novorozenců (T. Freiberger)

Screening sluchu novorozenců – nastavení evaluace programu a první výsledky (V. Chrobok)