Program konference PREVON 2020

Podrobný program konference

Otevřít PDF soubor

8. 9. 2020
Perspektivní programy časného záchytu onemocnění

13:00–13:30 Úvodní blok

 • Zahájení prvního dne konference
 • Hodnocení technologií (HTA) u nových programů časného záchytu: role Národního screeningového centra ÚZIS ČR

13:30–15:00 Možnosti zavedení časného záchytu spinální svalové atrofie u novorozenců

 • Spinální svalová atrofie: nové možnosti léčby a časného záchytu
 • Genetické testování u spinální svalové atrofie
 • Inovace časného záchytu chorob u novorozenců

15:00–15:30 Přestávka na kávu

15:30–17:30 Časný záchyt karcinomu plic u vysoce rizikových osob

 • Vědecké podklady pro sekundární prevenci karcinomu plic, pilotní projekty v zahraničí
 • Program screeningu rakoviny plic v ČR – stav připravenosti
 • Metodika realizace populačního pilotního projektu
 • Informační podpora přípravy pilotního projektu
 • Národní radiologický standard, akreditace pracovišť
 • Cesta pacienta systémem, návaznost péče, síť pracovišť

9. 9. 2020
Populační screening nádorů: výzvy do budoucna

9:00–10:30 Úvod: Populační screening ve 21. století

 • Zahájení druhého dne konference
 • Prevence a screeningové programy ve strategii MZ ČR, Zdraví 2030
 • Aktuální výzvy screeningových programů dle dostupných dat
 • Nerovnosti ve zdraví a časný záchyt onemocnění

10:30–11:00 Přestávka na kávu

11:00–13:00 Digitalizace zdravotnictví jako příležitost pro lepší screening

 • Elektronizace zdravotnictví a Integrované datové rozhraní resortu
 • Význam digitalizace pro časný záchyt onemocnění
 • Možnosti umělé inteligence v časném záchytu onemocnění
 • Aplikace umělé inteligence v mamografickém screeningu

13:00–14:00 Oběd

14:00–15:30 Inovace zavedených populačních screeningových programů

 • Nová doporučení EU v mamárním screeningu (projekt ECIBC) a jejich reflexe v Národním radiologickém standardu
 • Adaptace doporučených postupů a reálná data
 • Guidelines a jejich vliv na screening kolorektálního karcinomu
 • Výsledky pilotního projektu poštovní rozesílky samoodběrových testů na okultní krvácení do stolice

15:30–16:00 Přestávka na kávu

16:00–17:30 Zvyšování kvality screeningu prostřednictvím datové informační podpory

 • Hodnocení nákladové efektivity screeningu kolorektálního karcinomu
 • Možnosti Národního zdravotnického informačního systému: monitoring intervalových karcinomů
 • Metody hodnocení pokrytí populace kolorektálním screeningem
 • Otevřené datové sady pro hodnocení screeningu
 • Indikátory kvality programu screeningu kolorektálního karcinomu