Pro média

Média mohou využít informace z úvodu těchto webových stránek. Na tomto místě bude uveřejněna tisková zpráva ke konferenci.