Strategie screeningových programů

Srđan Matić, M.D.: Screening as the way to decrease the burden of diseases, improve health and wellbeing – a WHO perspective

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D, MPH: Strategické plánování MZ v oblasti prevence - odpovědnost v systému zdravotní péče

Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.: Zpřístupňování dat NZIS pro hodnocení preventivních programů

RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.: Národní screeningové centrum a informační podpora screeningových programů