Screening kolorektálního karcinomu v ordinaci praktického lékaře

RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.: Nová data o screeningu kolorektálního karcinomu

MUDr. Petr Šubrt: Novinky v organizaci a úhradách screeningu kolorektálního karcinomu v ČR

doc. MUDr. Bohumil Seifert, PhD.: Perspektivy screeningu kolorektálního karcinomu v ordinaci praktického lékaře

MUDr. Petr Kocna, CSc.: Personalizace screeningu kolorektálního karcinomu s inteligentním vyhodnocením FIT testů

RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.: Pilotní projekt poštovního rozeslání qFIT kitu osobám neúčastnícím se stávajícího screeningového programu