Perspektivy programu časného záchytu karcinomu plic

RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.: Epidemiologie karcinomu plic v ČR

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.: Možnosti časného záchytu karcinomu plic – zahraniční zkušenosti a možnosti implementace v podmínkách

MUDr. Petr Šonka: Role praktického lékaře v programu časného záchytu karcinomu plic

MUDr. Ivana Čierná - Peterová: Role ambulantního pneumologa v programu časného záchytu karcinomu plic

prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.: Význam ukončení kouření pro snížení rizika karcinomu plic

doc. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.: Role radiologa v programu časného záchytu karcinomu plic

doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.: Role KOC v zajištění péče o pacienta s pozitivním nálezem v rámci programu časného záchytu karcinomu

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.: Role pneumoonkochirurgické péče o pacienta s karcinomem plic