Perspektivy programu časného záchytu karcinomu plic