Novorozenecký laboratorní screening a jeho výzvy

prof. MUDr. Viktor Kožich , CSc.: Historie a současnost novorozeneckého laboratorního screeningu v ČR

RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.: Možnosti informační podpory novorozeneckého screeningu

doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D: Výzvy a perspektivy v oblasti novorozeneckého laboratorního screeningu