Klinické screeningové programy zaměřené na novorozence

MUDr. Vojtěch Bodnár : Klinický screening u novorozenců v České republice

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.: Chyby a omyly screeningu sluchu novorozenců v České republice

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.: Časný záchyt kritických vrozených srdečních vad u zralých novorozenců při hospitalizaci a v raném postnatálním období