Časný záchyt vybraných onemocnění v ordinaci praktického lékaře

MUDr. Petr Šonka: Posílení role praktického lékaře v prevenci a screeningu

MUDr. Norbert Král: Prevence kardiometabolických onemocnění

MUDr. Norbert Král: Pilotní projekt časného záchytu chronické obstrukční plicní choroby v ČR

MUDr. Petr Šonka: Časný záchyt kognitivních poruch v ordinaci praktického lékaře