Seminář k zavedení programu časného záchytu karcinomu plic od roku 2022

Epidemiologie a sekundární prevence karcinomu plic (J. Skřičková)

Algoritmus programu časného záchytu karcinomu plic v ČR (M. Koziar Vašáková)

Cesta k zavedení pilotního programu časného záchytu karcinomu plic (K. Hejduk)

Role praktického lékaře v programu časného záchytu karcinomu plic (B. Seifert)

Role plicního lékaře v programu časného záchytu karcinomu plic (I. Čierná Peterová)

Role radiologa v programu časného záchytu karcinomu plic (H. Mírka)

Multidisciplinární péče o pacienty zachycené v programu časného záchytu karcinomu plic (M. Svatoň)

Program časného záchytu karcinomu plic: využití momentu poučitelnosti pro kuřáky (E. Králíková)

Možné záchyty dalších plicních onemocnění (V. Koblížek)

Komise MZ pro akreditaci CT pracovišť pro program časného záchytu karcinomu plic (A. Šteflová)

Akreditace CT pracovišť pro program časného záchytu karcinomu plic z pohl. atom. zákona (K. Petrová)

Informační podpora a monitoring programu časného záchytu karcinomu plic (O. Ngo)

Optimalizační studie a ekonomické rozvahy programu (O. Májek)