Propojený Národní zdravotnický informační systém: páteř datové základny pro hodnocení screeningových programů

Úvod: integrace dat jako předpoklad pro hodnocení onkologických programů (O. Májek)

Nová metodika NOR ČR: přínos pro komplexní hodnocení screeningových programů (J. Mužík)

Datová základna screeningových programů a vývoj přístupných datových sad (R. Chloupková)

Populační indikátory kvality: sledování dlouhodobého pokrytí screeningem (J. Kouřil)

Indikátory kvality center programu screeningu kolorektálního karcinomu (Š. Suchánek)

Hodnocení nákladové efektivity screeningu kolorektálního karcinomu (O. Ngo)