Programový výbor

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., předseda programového výboru
za Národní radu pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění