Program konference

 

Podrobný program konference (PDF soubor, 1,2 MB)

Přehled témat konference

Pohled klíčových stran na oblast časného záchytu onemocnění

  • Ministerstvo zdravotnictví
  • ÚZIS ČR
  • WHO ČR
  • Plátci zdravotní péče
  • a další

Probíhající screeningové programy v ČR

  • Program screeningu karcinomu prsu v ČR
  • Program screeningu kolorektálního karcinomu v ČR
  • Program screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR
  • Novorozenecký screening v ČR

Perspektivy a inovace programů časného záchytu vážných onemocnění

Pohled pacientských organizací na prevenci onemocnění

Podrobný program je ke stažení výše.