Úvodní blok: strategie v prevenci vážných onemocnění